Bewaking

Als bewakingsassistent, detentiebegeleider of veiligheidsassistent bij Justitie zorg je ervoor dat opgelegde straffen op een correcte, veilige en menselijke manier worden uitgevoerd.

Werken in de gevangenis

Werken in de gevangenis

99% van de gedetineerden komt ooit weer vrij. Onze missie is om hen voor te bereiden op een optimale terugkeer in de maatschappij. Dat betekent: mensen begeleiden. Zonder oordeel, integer en met respect.

Onze belangrijkste tools zijn niet onze sleutels, maar mensenkennis, ervaring en expertise.
Een uitdagende job waarin je veel geeft, maar ook veel terugkrijgt. Waardering en steun van collega’s, tot zekerheid en trots.

Want wij werken elke dag mee aan een betere Justitie en maatschappij.

Als penitentiair bewakingsassistent, detentiebegeleider of veiligheidsassistent

In onze gevangenissen kun je aan de slag als penitentiair bewakingsassistent (PBA). Of als veiligheidsassistent of detentiebegeleider

Deze twee nieuwe functies worden ingezet in de nieuwe gevangenissen (Haren, Dendermonde en Ieper) en in de detentiehuizen.

De veiligheidsassistent focust zich voornamelijk op controle en veiligheid, waar de detentiebegeleider meer inzet op het begeleiden en motiveren van gedetineerden, zowel individueel als in groep.

De veiligheidsassistent en de detentiebegeleider ondersteunen elkaar in de bewaking en het toezicht van de gedetineerden tijdens hun dagelijkse leven en treden samen op in crisissituaties. Ze zijn ook allebei een aanspreekpunt voor gedetineerden, collega’s en bezoekers.

Beide rollen – met hun eigen focus – zijn onmisbaar voor het goed functioneren van de gevangenis en vullen elkaar perfect aan.

Björn vertelt over zijn job als penitentiair bewakingsassistent

Edwige over haar straffe job als detentiebegeleider

SVG
9496

personeelsleden in de gevangenissen

SVG
99

% van de gedetineerden komt ooit vrij

SVG
38

gevangenissen in België

Heb je het vereiste diploma secundair onderwijs niet?